WYNAGRODZENIE

Za porady prawne – umowne, w zależności od nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy.

Za zastępstwo w procesach i postępowaniach administracyjnych – umowne. W ramach określonych przepisami o opłatach za czynności radców prawnych.

Menu